معاونت مالی مقدس اردبیلی

header61

پایگاه های الکترونیکی

image_gallery.gifimage_gallery_8.gif

image_gallery_3.gifimage_gallery_5.gif

image_gallery_9.gif

 

پایگاه های الکترونیکی فارسی

image_gallery_1.gif

image_gallery_4.gif

image_gallery_2.gif

image_gallery_7.gif

 

اوقات شرعی

جدول شهریه سال تحصیلی 96-95

جدول شهریه ثابت ومتغییرمصوب سال تحصیلی96-95 به صورت علی الحساب به شرح ذیل می باشد:

جدول شهریه ثابت و متغیر موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی( غیرانتفاعی غیردولتی) در مقطع کاردانی (پیوسته وناپیوسته)برای سال تحصیلی 96-1395

نوع موسسه

گروه آموزشی

شهریه ثابت

هر نیمسال

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه دروس عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی عملی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه نظری

اصلی تخصصی

( نظری )

غیر انتفاعی غیر دولتی

علوم انسانی

3/500/000

168/000

252/000

266/000

210/000

700/000

فنی و مهندسی

4/300/000

168/000

256/000

319/000

261/000

712/000

             

جدول شهریه ثابت و متغیرموسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی( غیرانتفاعی غیردولتی) در مقطع کارشناسی( پیوسته وناپیوسته) برای سال تحصیلی 96-1395

نوع موسسه

گروه آموزشی

شهریه ثابت

هر نیمسال

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه دروس عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی عملی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه نظری

اصلی تخصصی

( نظری )

غیر انتفاعی غیر دولتی

علوم انسانی

3/500/000

168/000

252/000

266/000

210/000

700/000

فنی و مهندسی

4/300/000

168/000

256/000

319/000

261/000

712/000

             

جدول شهریه ثابت و متغیر موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی( غیرانتفاعی غیردولتی) در مقطع تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی 96-1395

نوع موسسه

گروه آموزشی

شهریه ثابت

هر نیمسال

شهریه متغیر هر واحد

شهریه هر واحد پایان نامه

نظری

آزمایشگاهی و کارگاهی

غیر انتفاعی غیر دولتی

علوم انسانی

5/400/000

1000/000

3/125/000

3/900/000

         

بخشنامه های مالی

بخشنامه ها

1.     دریافت شهریه از دانشجویان هر دوره آموزشی مطابق با تعرفه اعلام شده در دفترچه آزمون ورودی همان دوره انجام می پذیرد .

2.     چنانچه قبولی دانشجویی را سازمان سنجش آموزش کشور منتفی اعلام کند شهریه ثابت ومتغییر آن نیمسال عودت میگردد.

3.     دانشجویان مهمان شهریه ثابت ومتغییر را به موسسه مبدا وفقط شهریه متغییر را به موسسه مقصد می پردازد.

4.     موسسه مبدا از دانشجویان متقاضی انتقال، شهریه ثابت ومتغییر (تا سقف 16 واحد ) یک نیمسال تحصیلی را اخذ می نماید.

5.     هزینه انصراف از تحصیل قبل از مهلت حذف واضافه پرداخت شهریه ثابت یک نیمسال وپس از آن شهریه ثابت ومتغییر ترم جاری می باشد .

6.     شهریه مرخصی تحصیلی در هر نیمسال ، در صورت موافقت یا تقاضای دانشجو شهریه ثابت آن نیمسال تحصیلی می باشد.

7.     در صورت حذف اضطراری هر درس ، شهریه متغییر آن مسترد نمی گردد.

8.     شهریه ثابت ترم تابستانی 50 درصد شهریه ثابت تعیین شده برای هر نیمسال تحصیلی است.

9. در صورت انصرا ف ازتحصیل ، انتقال ، مرخصی تحصیلی ، اخراج کل مانده حساب دانشجو بایستی بصورت نقد واریز گردد.

10. دانشجویان رتبه های اول ، دوم وسوم هر گروه به ترتیب 20، 15 و 10 درصد از شهریه کل تخفیف برایشان منظور میگردد .این تخفیف شامل دانشجویان ترم آخر نمی گردد.

11.در صورتی که دانشجویی کلیه دروس عملی و نظری خویش را گذرانده باشد و برای فراغت از تحصیل نیاز به گذراندن دو درس نظری(نه عملی) تا سقف 5واحد درسی داشته باشد می تواند پس از موافقت موسسه به صورت معرفی به استاد امتحان دهد.شهریه معرفی به استاد ،نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر درس می باشد.

پایگاه اطلاعاتی کتابخانه ملی ایران

تماس با دانشگاه

 آدرس دانشگاه : اردبیل - خیابان دانشگاه-روبروی مجتمع شورابیل - شهرک کشاورزی - روبروی خدمات کشاورزی  - موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی مقدس اردبیلی

شماره تلفن : 04533518357 -04533518358 -04533518356 - 04533518354- 04533518355

شماره فاکس : 04533518359

Email : info@ihemardabili.ac.ir

سامانه پیام کوتاه : 30008561618585

                                                                                            کليه حقوق اين وب سايت متعلق به موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی مقدس اردبيلی می باشد.