طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.
-

قابل توجه تمام دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه تمام دانشجویان کارشناسی ارشد

 

بسیار مهم و حائز اهمیت

قابل توجه تمام دانشجویان کارشناسی ارشد

براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم در مورد نحوه نگارش پایان نامه و رساله، از تاریخ 97/08/01 تمامی دانشجویان ارشدی که به مرحله نگارش پایان نامه می رسند، موظفند طبق دستورالعمل و راهنمای ابلاغی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نسبت به تهیه گزارش پایان نامه خود عمل کنند، لذا هیچ الگویی به جز الگوی ابلاغی وزارت علوم برای موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی قابل قبول نخواهد بود، فایل های راهنما به پیوست در اختیار دانشجویان گرامی قرار می گیرد.