طراحی سایت
شنبه 27 بهمن 1397.
-

راهکار های مطالعه و مدیریت برنامه ریزی تحصیلی و مدیریت زمان

راهکار های مطالعه و مدیریت برنامه ریزی تحصیلی و مدیریت زمان

یکی از ویژگیهای مشترک زندگی دانشجویی بی برنامگی تحصیلی و شغلی می باشد. دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه دارای برنامه فشرده برای کنکور بوده اند و به نوعی کمتر دارای وقت آزاد بوده اند و به صورت تمام وقت فرصت های خود را به خواندن برای کنکور اختصاص می داده اند، همچنین در محیط منزل احتال پیش بینی و کنترل بیشتری بر زندگی وجود داشت.